مشاوره تخصصی: 5131-041
info@virastudy.com
Vira Study - اعزام دانشجو به خارج

اعلامیه تعهد Verpflichtungserklärungen چیست؟

اعلامیه تعهد Verpflichtungserklärungen چیست؟ - Vira Study

اعلامیه تعهد یا”Verpflichtungserklärungen” سندی که است که اثبات می کند متقاضی دارای بودجه نگهداری تضمین شده برای اخذ ویزا و تحصیل و زندگی در آلمان می باشد. با امضا کردن این نامه تعهد رسمی می دهید که  یکی از بستگان ، دوستان یا مشاغل ، که مقیم قانونی یا شخص حقوقی ثبت شده در آلمان است، به مقامات فدرال متعهد می شوند که تمام هزینه های معیشتی ، درمانی و بازگشت شما را در رابطه با زندگی و تحصیل شما در آلمان تامین کنند.

در این مقاله می‌خوانید:

موارد درخواستی اعلامیه تعهد

اعلامیه تعهد هنگام درخواست برای ویزاهای زیر می‌تواند به عنوان سند تامین مصارف‌مالی مورد قبول قرار گیرد.

 • ویزای دانشجویی
 • ویزای آوسبیلدونگ
 • ویزای کاریابی
 • ویزای ازدواج
 • ویزای آموزش زبان آلمان

هزینه‌های که پس از امضا کرداین نامه تعهد به عهده سرپرست است شامل: خورد و خوراک و آشامیدنی‌ها، هزینه های خرید لباس و مانند آنها می‌باشد.هزینه‌های خرید منزل، تحصیل و همچنین مشکلات جسمی و بیماری‌ها، هزینه های پرستاری بعدی و هزینه سفر بازگشت را برعهده دارند.

وزارت امور خارجه مرجعی است که تصمیم می‌گیرد که میزبان شرایط مناسب برای حمایت مالی از شما را دارد یا خیر. به همین دلیل پس از ازسال درخواست، تحقیقاتی در رابطه با شرایط مالی میزبان، شرایط اقامت و شرایط تمکن و منزل به عمل می آید.

از کجا می توانم نامه تعهد رسمی به عنوان متقاضی ویزا را دریافت کنم؟

نامه تعهد رسمی باید توسط میزبان شما به صورت رسمی برای شما ارسال شود و توسط همان میزبان نیز امضا شود.

از کجا می توانم نامه تعهد رسمی به عنوان متقاضی ویزا را دریافت کنم؟

شرایط زیادی وجود داردکه باید ایجاد شود، ومیزبان در صورت داشتن شرایط شرح شده در زیر می تواند برای متقضی نامه تعهد بفرستد:

 • باید برنامه های سفر به طو کامل از قبل تنظیم شده باشد. این امر به توانایی اثبات درآمد یا پول پس انداز شده برای تأمین هزینه های نگهداری شما توجه می کند؛
 • میزبان شما باید از نظر مالی دارای صلاحیت باشد؛
 • میزبان شما باید دارای ملک وآدرس ثبت شده برای آن باشد؛
 • میزبان شما حتما باید مقیم قانونی آلمان باشد؛ اگر حامی شما مقیم خارجی المان باشد باید دارای اقامت یا مجوز اقامت توافقی یا نوع دیگری اقامت داشته باشند. اعتبار چنین اجازه اقامتی باید فراتر از مدت زمان بازدید شما باشد.
 • میزبان(حامی) باید تعهد رسمی را شخصا به عهده بگیرد؛ میزبان باید شخصا برگه های نامه تعهد را در “مقامات خارجی” امضا نماید. شخص دیگری می تواند به نمایندگی از میزبان با وکالتنامه امضا شده ی خود میزبان ، همراه با فتوکپی گذرنامه یا کارت ملی میزبان ، درخواست دهد(نامه را امضا کند).

اعلامیه تعهد برای اقامت طولانی مدت (ویزای ملی) چیست؟

این تعهد به این معنی می باشد که یک حامی مالی برای متقاضی وجود دارد تا هزینه های او را در صورت اقامت بیش از 90 روز در آلمان متقبل شود. که ای دوره ها می توانند شامل دوره های زبان و یا امادگی های قبل از شروع تحصیل باشند. همچنین شامل یک برنامه کامل تحصیل تمام وقت یا دکترا می باشد. همچنین شامل مدت اقامت حداکثر 6 ماه به عنوان کارجو یا برای فارغ التحصیل از دانشگاه آلمان می شود.

از ملزومات دریافت ویزای اقامت طولانی مدت، دادن تعهد می باشد که به این نوع ویزا، ویزای ملی گویند.
که این تعهد قابل استفاده برای ویزای خانواده آلمانی ویا ویزاهای مشابه آن نمی باشد.

germany-National-Visa

شرایط لازم برای درخواست نامه تعهد رسمی برای ویزای آلمان چیست؟

 1. فرم اطلاعات(Angaben zur Verpflichtungserklärung) را دقیق کامل کنند.
 2. گذرنامه معتبر یا کارت ملی آنها.
 3. گپی گذرنامه معتبر متقاضی.
 4. اثبات اینکه میزبان مقیم قانونی آلمان است. (این امر در صورتی که میزبان خارجی در آلمان باشد صدق می کند).
 5. مجوز اقامت آنها در آلمان.
 6. مجوز اسکان آنها در آلمان.
 7. مجوز اقامت میزبان(حامی) در آلمان
 8. اثبات اینکه میزبان شما دارای درآمد یا پس انداز کافی است.
 9. اثبات درآمد حاصل از اشغال میزبان
 10. صورتحساب حقوق 6 ماه گذشته از جمله همسر (برای اهداف ویزای اقامت طولانی مدت).
 11. صورتحساب حقوق 3 ماه گذشته (برای اهداف ویزای کوتاه مدت).
 12. فرم قرارداد کار آنها با مدت اعتباری که حداقل 6 ماه آینده را پوشش دهد.
 13. نامه رسمی کارفرما که طی 2 هفته گذشته صادر شده است. (تاییدیه برای اشتغال میزبان)
 14. اثبات درآمد بیکاری میزبان
 15. اعلامیه تعیین ALG I. که توسط آژانس کار فدرال صادر شده است ، نشان می دهد میزبان شما دریافت کننده مزایای بیکاری (ALG I) است.
 16. اثبات درآمد میزبان از مشاغل آزاد.
 17. گواهی درآمد خالص ماهانه. (که توسط مشاور مالیاتی تهیه شده باشد و حتما امضای میزبان را داشته باشد)
 18. ارزیابی مشاغل موجود (BWA) “Betriebswirtschaftliche Auswertung”. نمایش وضعیت هزینه/سود فعلی شرکت یا صورت حساب مازاد درآمد
 19. گواهی ثبت مالیات یا ، گواهی اشتغال. یا قرارداد با سهامدار.
 20. اثبات داشتن بیمه درمانی دولتی یا خصوصی و پرداخت به صورت ماهانه
 21. اثبات وجوه دریافتی از یک مرکز کار. (در صورت داشتن درآمد توسط مرکز کاری نوپا).
 22. آخرین ارزیابی مالیات بر درآمد
 23. اثبات درآمد میزبان از فعالیت تجاری.
 24. “گزارش امتحان” و مدارک حمایتی مندرج در گزارش به طور کامل تکمیل شده است. گزارش باید توسط یک مشاور مالیاتی یا نماینده مالیاتی تکمیل شود.
 25. آخرین ارزیابی مالیات بر درآمد
 26. اثبات درآمد میزبان از فعالیت تجاری.
 27. “گزارش امتحان” و مدارک حمایتی مندرج در گزارش به طور کامل تکمیل شده است. گزارش باید توسط یک مشاور مالیاتی یا نماینده مالیاتی تکمیل شود.
 28. اثبات درآمد میزبان از فعالیت تجاری
 29. “گزارش امتحان” و مدارک حمایتی مندرج در گزارش به طور کامل تکمیل شده است. گزارش باید توسط یک مشاور مالیاتی یا نماینده مالیاتی تکمیل شود.
 30. در صورتی که میزبان از همسر خود طلاق گرفته و حضانت فرزند را به عهده نداشته باشد( به صورتی که هزینه ی زندگی آن ها برعهده میزبان نیاشد) می تواند، وظیقه میزبان را برعهده بگیرد.
 31. اثبات پرداخت مالیت به صورت مرتب و ماهانه
 32. گواهی صندوق مزایای نگهداری توسط شورای رفاه جوانان مربوطه صادر شده است.
 33. اثبات مالیات پرداخت شده.
 34. اسناد رسمی دادگاه مبنی برطلاق از همسر

اصل و یک نسخه کپی از تمامی مدارک خواسته شده باید ارائه گردد!!!

هزینه درخواست نامه تعهد رسمی چقدر است؟

میزان هزینه لازم برای دریافت نامه تعهد برای بزرگسالان 29 یورو و برای خردسالان 24.50یورو می باشد. هزینه اضافی 0.50 یورو برای هر صفحه فتوکپی شده از اسناد اصلی دریافت می شود (اگر میزبان فتوکپی خود را ارائه ندهد)

اگر نامه رسمی شما قابل قبول باشد، میزبان شما بیش از چنددقیقه برای گرفتن امضای تایید منتظر نخواهد ماند. در صورت تاخیر در جلسه درخواست ، ممکن است بیش از یک روز طول بکشد.

کی و کجا می توان نامه تعهد را دریافت کرد؟

درخواست برای اخذ تعهدنامه نباید بیشتر از 6ماه قبل از تاریخ پرواز شما باشد. میزبان باید مدارک خود را برای انجام تعهد در “اداره امور اتباع خارجی” در شهری که در آن ثبت نام کرده اند ، ارائه دهد.

این امر از طریق قرار ملاقات تلفنی ، ایمیل یا به صورت حضوری ، از طریق دفتر اطلاعات وزارت امور خارجه ، که به عنوان اداره جابجایی نیز شناخته می شود ، انجام می شود.

قبل از اینکه میزبان بتواند یک قرار ملاقات رزرو کند ، باید به سوالات متداول مقامات مسئول در مورد این مسائل پاسخ دهد:

Foreign-Affairs-in-germany

کدام کشورها می توانند از این نامه های تعهد به عنوان اثبات وجوه تضمین شده معیشت استفاده کنند؟

اعلامیه تعهد به عنوان شواهدی از بودجه امن زندگی، فقط برای  برای اتباع غیر اتحادیه اروپا که قصد اخذ ویزای 6 ماهه(غیرقانونی) آلمان را دارند، معتبر است.

آیا میزبان می تواند امضای خود در تعهد مالی را لغو کند؟

اساسا نمی تواند، این امر زمانی قابل اجرا است که فرد دیگری مسئولیت تعهد را بجا میزبان فعلی به عهده بگیرد. البته اگر متقاضی بتواند اثبات کند که به طور مستقل می تواند هزینه های زندگی را پرداخت نماید، نیزمیزبان می تواند امضا را پس بگیرد. تمامی این تغییرات باید پس از ارسال نامه رسمی به اداره ی اموراتباع خارجی و گرفتن تایید امکان پذیر خواهد بود.

هنگامی که تعهد مالی میزبان برای متقاضی به پایان برسد شرایط چگونه خواهد شد؟

از زمان خارج شدن متقاضی از آلمان و یا اخذ نوع دیگری از مجوز اقامت در آلمان میزبان هیچ گونه تعهد مالی نسبت به متقاضی نخواهد داشت.

نیاز به مشاوره دارید؟

ما در ViraStudy در کنار شما هستیم، اگر در هر مرحله از مسیر مهاجرت تحصیلی به کانادا نیاز به مشاوره دارید، با مشاوران ما در ViraSyudy در تماس باشید. ما با سالها تجربه و صدها پرونده موفق در اعزام دانشجو به کانادا مشاور مطمئنی برای شما خواهیم بود.

از تحصیل و زندگی در آلمان بیشتر بدانید.

در این مقاله می‌خوانید: